Wanneer ik zeg.

“Vier de verschillen, benut de overeenkomsten.”​

 

—  IK BEN WIJ

 

‘IKBENWIJ’

is de titel waaronder activiteiten plaatsvinden die leiden naar een ‘WIJ-samenleving’ een samenleving waarin plaats is voor iedereen.

We leven in een maatschappij, die sterk individualistisch is en waarin mensen steeds meer uit elkaar drijven. Mensen zijn bang voor de ander. Leefwerelden zijn gescheiden en er wordt steeds meer langs elkaar geleefd. Autochtonen en allochtonen leven langs elkaar, jong en oud, rijk en arm.  

Ook binnen teams zien wij dat mensen onzeker zijn over hun plaats in het team. De mensen weten simpelweg niet meer de verbinding met elkaar te vinden.

Wij geloven in de inclusieve samenleving, de samenleving waarin plaats is voor iedereen. Ons doel is om aan een inclusieve samenleving te werken door doelgericht werelden met elkaar te verbinden. 

Dat is niet makkelijk, maar we denken dat we een goede manier hebben gevonden om hieraan te werken met ons IKBENWIJ-programma.

Daarnaast voeren we activiteiten uit om mensen te verbinden, zoals de actie Zuid voor Zuid.

 

Kijk vooral rond op onze site voor informatie en voel JIJ je ook WIJ en wil je met ons samenwerken, neem dan contact met ons op. 

  Wat doen wij  

DSC07205-2.jpg

Scholenprogramma

MAX per klas 25 leerlingen

Het IKBENWIJ-scholenprogramma draagt bij aan de vorming van de deelnemers en aan burgerschapsonderwijs. We geven de deelnemers tools om in hun kracht te staan. Jongeren hebben meer inzicht in zichzelf en meer zicht op hun plaats in de maatschappij. Ze kunnen zich beter uiten en presenteren.

Aan het einde van het traject hebben de jongeren meer begrip voor elkaar en voor andere culturen. Ze begrijpen wat hen bindt en wat het betekent om deel uit te maken van de groep. Ze kunnen hierover met elkaar praten, hebben meer respect en waardering voor zichzelf en elkaar.

Voor:

BO - VO - MBO 

DSC06691.jpg

Teambuilding

MAX 100 man

Via de Buiten-Binnen-Buiten-werkwijze willen we jouw team, organisatie, groep en/of afdeling maximaal open laten stellen. Oftewel de weg vrij maken voor een dialoog en oprechte interesse en inzicht in elkaar. Dit doen wij door inzet van de drie creatieve disciplines en daarbij horende creatieve spelvormen. We werken aan het vergrootten van vertrouwen en maken we de weg vrij voor verbinding. Dit doen we door het volgende programma te doorlopen.

Voor:

Professionals

DSC06729.jpg

Workshops

N.T.B

(Dans, Theater, Spokenword workshops hebben de opbouw van: buiten- binnen- buiten.

Tijdens elke workshop staat het gevoel centraal en wordt vanuit verschillende perspectieven gewerkt aan het vertrouwen. Bij dansen staat het fysieke vertrouwen in  centraal (buiten). Je leert elkaars (fysieke) grenzen te vinden en deze te respecteren. Door goed naar elkaar te kijken en te luisteren vind je de grenzen en leer je hoe je daar mee om kunt gaan. Je geeft vertrouwen en krijgt vertrouwen.

Bij verhalende kunst staat het ‘IK” en het persoonlijk verhaal centraal. Bij deze workshop is het belangrijk je veilig en vertrouwd te voelen om jouw verhaal te delen (binnen). Je deelt je verhaalt, ontdekt je kracht en ook de kracht van de ander. Door te luisteren naar de ander ontstaat verbinding en ontdek je dat je niet alleen staat met je gevoelens.

Bij de workshop confrontatietheater komen de ingrediënten van de twee voorgaande workshops samen en wordt heel zichtbaar gemaakt hoe dat leidt tot gedrag. Hier gaat het om wat jouw gedrag doet met een ander. Door maximaal open te staan wordt geprobeerd gedrag te beïnvloeden (buiten).

Voor:

Alle doelgroepen

Vier de verschillen, benut de overeenkomsten

Wij(k)gesprekken

‘IKBENWIJ’ is de titel waaronder activiteiten plaatsvinden die leiden naar een ‘WIJ-samenleving’ oftewel een inclusieve samenleving.
We zien steeds meer handelingsverlegenheid in de maatschappij. Steeds meer leefwerelden zijn gescheiden en er wordt steeds meer langs elkaar geleefd. De mensen weten simpelweg niet meer de verbinding met elkaar te vinden.

Wij geloven dat je aan een inclusieve samenleving kunt werken door doelgericht werelden met elkaar te verbinden.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Een goede opbouw, aandacht voor het individu, aandacht voor emoties en gevoel en ruimte voor maatwerk zijn basiselementen die de kans op goede resultaten vergroten. Allemaal elementen die in het IKBENWIJ-programma verweven zitten.

Vertel ons over jezelf

Bedankt voor de inzending!