top of page

Vier de verschillen, benut de overeenkomsten

Wij(k)gesprekken

‘IKBENWIJ’ is de titel waaronder activiteiten plaatsvinden die leiden naar een ‘WIJ-samenleving’ oftewel een inclusieve samenleving.
We zien steeds meer handelingsverlegenheid in de maatschappij. Steeds meer leefwerelden zijn gescheiden en er wordt steeds meer langs elkaar geleefd. De mensen weten simpelweg niet meer de verbinding met elkaar te vinden.

Wij geloven dat je aan een inclusieve samenleving kunt werken door doelgericht werelden met elkaar te verbinden.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Een goede opbouw, aandacht voor het individu, aandacht voor emoties en gevoel en ruimte voor maatwerk zijn basiselementen die de kans op goede resultaten vergroten. Allemaal elementen die in het IKBENWIJ-programma verweven zitten.

Door inzet van drie creatieve disciplines (dans, verhalende kunst en confrontatietheater) werken we aan vergroten van vertrouwen en het leggen van verbindingen. Door aandacht voor het individu (‘IK’) leggen we verbinding en creëren we een ‘WIJ’.

De IKBENWIJ-werkwijze, is een werkwijze waarbij volgens het principe buiten-binnen-buiten een (socratische) dialoog wordt gevoerd. Bij de uitvoering spelen de drie creatieve disciplines, dans, verhalende kunst en confrontatietheater een centrale rol. Dit is een bewuste keuze, gebaseerd op: de fysiologie van de mens, inzichten in hoe mensen besluiten.

Het unieke zit niet alleen in het doel van onze programma’s maar ook in de wijze waarop we zaken aanpakken: door gebruik te maken van creatieve vormen die aansluiten bij de doelgroep; dans, spoken word, theater. Ook hier valt nog verder te ontwikkelen en daar gaat ons creatieve team mee aan de slag. Een belangrijk gegeven is dat door IK BEN WIJ je gedwongen wordt anders te denken en te handelen, waardoor men andere resultaten gaat boeken. IK BEN WIJ zal doormiddel van een aantal dialoogsessies en een event/manifestatie met lef en mét en vóór Rotterdam, de Rotterdammers op een creatieve en innovatieve manier eenheid creëren.

Via de Buiten-Binnen-Buiten-werkwijze willen we de buurt verenigen. Dit doen wij door inzet van de drie creatieve disciplines en daarbij horende creatieve spelvormen.

We werken aan het vergrootten van vertrouwen en maken we de weg vrij voor verbinding. Dit doen we door het volgende programma te doorlopen.

Programma:

  • Kick off = kennismaking met het team en de opgave

  • Workshop dans = eerste stap in het versterken van het onderling vertrouwen

  • Workshop over de streep = verdieping in elkaar en elkaars verhaal

  • Workshop confrontatietheater = verfijning van de verhalen en het gedrag

  • Samenvatting ‘spokenword’ van de workshops en formuleren van een wens of droom voor de toekomst

bottom of page